Kummallista

20.7.2023

Kummallinen tarkoittaa tapahtumaa, ilmiötä, jota ei pysty itselleen selvittämään. Kummallinen asia jää mieleen kummittelemaan ja tilanne rauhoittuu, joko ajan kuluessa tai asian selviydyttyä. Kummallisia asioita tapahtuu. Myönteisessä mielessä ne ovat esimerkiksi taphtumia, jossa tapaat ystäväsi pitkän tauon jälkeen, juuri kun olit ajatellut häntä. Kummallisia luonnon tapahtumia tarkastellaan maailmassa  laajemmallakin seurannalla. Niitä ovat esimerkiksi valoilmiöt, joille haetaan selitystä. Kummallinen on siis laaja ilmaisu kuvaamaan jotain sellaista, johon mielen selitykset eivät riitä.

 

Kummallisuus vuorovaikutuksessa

 

Kummallisia asioita tapahtuu hieman yksinkertaisemmallakin tasolla. Tarkoitan  tällä vuorovaikutusta ihmisten välillä. Saatat itse olla täyden hämmennyksen vallassa, kun toinen ghostaa*) sinut  tai toinen ihminen loukkaantuu sinulle. Itse et ymmärrä lainkaan mitä tapahtui, eikä sitä sinulle selvennetä. Jäät pohtimaan, että olipa kummallista. Olen miettinyt näitä tapahtumia myös omalla kohdalla, mietin mitä ihmettä niissä tapahtuu. Tunnistatko ilmiön?

 

Vuorovaikutuksen kummallisuudet

 

Kummallisuuden pohtimiseen vuorovaikutuksessa  liittyy lempeys ymmärtää toisen ihmisen toimintaa hänen näkökulmastaan. Ilman asian selvittämistä, et voi kuitenkaan tietää kummallisen käytöksen perimmäistä totuutta. Pohdin kuitenkin asiaa tässä hieman omin ajatuksin.

Kummallinen käytös kumpuaa kunkin ihmisen omien ajatusten tunteiden ja kokemusten pohjalta. Myös siitä, kuinka ihminen rakentaa tapahtumista ja keskusteluista oman näkemyksensä. Onko se näkemys itseä arvioiva, itseen negatiivisesti kohdistuva vai ulospäin myönteisesti avautuva. Onko keskustelun tai tapahtuman myötä syntynyt tunnetila syvälle vanhoihin rakenteisiin liittyvä, omaa itsetuntoa vahvistava vai ravisteleva. Onko reagointi mihin ikään sopiva toimintaa, tämän  hetken vastuullista  aikuisuutta vai varhaisemman ikäkauden toimintamalli.  Aikuisuudessa  tulee mukaan sitten jokaisen ihmisen oma vastuu omasta toiminnasta. Ajatus miksi reagoin näin ja miten tähän reaktioon tulisi suhtautua. Vastuu siitä, minkälaisten lasien läpi tarkastelee tapahtumia. Pohtia onko kysymys kohtaamisessa silloin omasta sisimmän reaktiosta ja halusta nähdä toinen loukkaavana?

Omien rajojen puolustamien itseen kohdistuvassa vääristyneessä käyttäytymisessä on sitten eri asia. Siinä  on tietoisuus mitä on tapahtunut, asia on mahdollisesti käsitelty tai pyritty käsittelemään ja purkamaan. Tästä alla olevasta linkistä voit lukea lisää aiheesta: ”Monessa ympäristön, muuten mukavassa lintukodossa, tämä ihminen on kuin käki pesässä. Toimintamallina on ignoorata itselle haitallisia ihmisiä  ja siirtää itseään uhkaavia asioita sivuun.  Odottaa palvelua ja sitä, että sairasta egoa ruokitaan runsaalla  ihailulla. Toksinen toimintatapa tuhoaa hyvää ympärillään, toksinen ihminen on konfliktien taustalla hääräävä pyhimys, vailla virheitä. Tämän piirteen omaavat ihmiset  eivät  kestä ihmisiä, jotka vastustavat heitä ja vaativat epäkohtia näkyville. Tai vastaavasti nauttivat näistä taistelutilanteista ja niitä haetaan niitä tietoisesti, koska ne ruokkivat tiettyjä toksisuudelle tarpeellisia tunteita.” https://palautumiskoulupro.fi/tunnistatko-toksisuuden/

 

Somen vuorovaikutuksen  kummallisuudet 

 

Somekeskustelut ovat yksi tällainen kummallisuuksien muoto. Siellä sähköisellä seinällä sanottu osuu toisilla ihmisillä syvälle  omiin rakenteisiin. Usein vielä täysintuntemattomien ihmisten sanomana. Sitä ei ihmetellä toisen kertomana kummallisuutena, vaan reaktio menee tunteisiin, vihastutaan, tai ainakin suututaan ja siitä alkaa laajamittainen panettelu. Tämän vuoksi somessa tapahtuviin keskusteluihin, eri keskusteluryhmiin, kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Toimia siellä aina valensissa, joka on myönteisessä vireessä, vireyden ollessa valpas. Mielellään vielä täydellä vatsalla ja tyytyväisenä:)

 

Olemme kilttejä toisillemme

 

Onneksi suurin osa ihmistä on kuitenkin hyväntahtoisia ja vuorovaikutuksessa mukavasti toimivia. Tämä on oman ajattelun lähtökohta. Miksi sitten ihmeessä joillakin ihmisillä on tietoisesti tarve aiheuttaa toiselle paha mieli? Omasta mielestäni silloin on aina kyse egon vääristymistä. Valtaan ja hallintaa tämä liittyy siten, että asetutaan toisen ihmisen yläpuolelle. Silloin oma itsetunto saattaa olla heikko ja hieman kummallisesti vinoutunut. 

 

Kiltteys vuorovaikutuksessa on sitä, että ihmisen perustoiminta on lähtökohdiltaan hyväntahtoista. Silloin toista autetaan, kuunnellaan ja kohdataan ystävällisesti. Perusoletuksena on se, että muutkin ihmiset ovat mukavia. Tästä en itse suostu luopumaan. Perusoletukseni ja kaikki tietoni itsestä perustuu siihen, että olen itsekin vuorovaikutuksessa mukava. Jos tämä ei toteudu, silloin siitä pitää keskustella, ettei toiselle jää kummallinen olo.

 

Oletko sinä vuorovaikutuksessa mukava? Vai kummallinen?

 

*) ghoostaus on tuhoisa agression muoto

 

Terveisin Ulla

Share This