Opiskele Palautumisohjaajaksi kesäyliopistossa

– opi palautumisen, keskittymisen ja kehotuntoisuuden taitoja –

 

Lyhyesti

 • Palautumisohjaajan koulutus 270 h (10 op)
 • 3×3 lähipäivää ja välitehtäviä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun.
 • Lähiopintojen opintopistemäärä on noin 3 op.
 • Kirjareferaatin osuus on 2 op.
 • Palautumisen ja palautumisohjelminen omaehtoinen harjoittelu on 5 op.
 • Kesäyliopisto määrittää koulutuksen hinnan. Maksut voi suorittaa useammassa erässä. Tutki  opiston  sivustolta lisätietoja.
Lisätietoja Palautumisohjaajakoulutuksesta

Palautumisohjaajakoulutus on aloitettu vuonna 2015. PalautumiskouluPRO:n tavoitteena on kouluttaa Palautumispiirakan osa-alueiden pohjalta Palautumisohjaajia, (Recovery Instructor) joilla on monipuolisesti taitoja ohjata yksilöitä ja ryhmiä palautumisen, jaksamisen, hyvinvoinnin ja kehollisuuden pariin. Oma ammatillinen koulutuksesi on perusta, jonka pohjalta käytät opittuja taitoja.
Palautumisohjaajien koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen eri kesäyliopistoijen kanssa.

Palautumisohjaajan koulutus 270 h (10 op) koostuu 9:stä lähipäivästä ja välitehtävistä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun. Harjoitteet ovat siirrettävissä sellaisenaan omaan työhön ja ryhmä- tai yksilötyöskentelyyn.

Lähiopintojen opintopistemäärä on noin 3 op. Kirjareferaatin osuus on 2 op.
Palautumisen ja palautumisohjelminen omaehtoinen harjoittelu on 5 op.

Lähipäivissä syvennytään viitekehyksiin, osittain anatomisiin asioihin ja palautumisen monimuotoisuuteen.
Katso lisää alla olevasta 2022 koulutusohjelmasta.

➡️ Palautumisohjaajakoulutus perustuu palautumisen teorioihin, tieteellisiin tutkimuksiin, sekä käytännön työntentelyn tuomaan tietotaitoon. Kehollisissa harjoituksissa huomioidaan hermoston toiminta, sekä kehotuntoisuus ja -tietoisuus.
Koulutuksessa ei ole  uskonnollista näkökulmaa.

➡️ Palautumisohjaajakoulutus (10op) ei valmista ammattiin, vaan kuuluu täydentäviin opintoihin.
Palautumisohjaajakoulutuksen käynyt opiskelija voi viedä koulutuksen annin omaan ammattiinsa / työyhteisöönsä.

Palautumisohjaajakoulutuksesi, (jostain syystä) keskeytyessä, korvaavat koulutuspäivät on suoritettava 2 vuoden sisällä koulutuksen aloituksesta.

Tiedustelut:

Oman alueesi kesäyliopistot vastaavat koulutustiedusteluihin; ajankohdista, hinnoista, sisällöistä ym.

OPISKELUTAPA

Palautumisohjaajakoulutuksen keskiössä on kohtaava ja tunteva vuorovaikutus. Koulutus on suurelta osalta kokemuksellista oppimista koulutuspäivien aikana (3×3 päivää), sekä opiskelijan omaehtoista harjoittelua lähijaksojen välissä.

Etäjaksot vaativat palautumisohjelmien käytännön harjoitteluun paneutumista. Etäjaksot sisältävät myös jonkin verran kirjallisia tehtäviä.

➡️ Koulutukseen ei suositella osallistumista, jos elämässä on meneillään suuria kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai kriisejä.

 

TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjatuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; Uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen ja mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

 

HINTA

Kesäyliopistot eri paikkakunnilla määrittävät koulutuksen hinnan. Maksut voi suorittaa useammassa erässä. Tutki lähimmän opistosi sivustoa.

Kenelle

Koulutus sopii erinomaisesti jokaiselle palautumisen taitoja tarvitsevalle, joko omaan tarpeeseen tai yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali – ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville, työnohjaajille ja opetusalan parissa työskenteleville.

Sinulle, joka tarvitset:

 • Uupumuksen ennaltaehkäisyyn keinoja 
 • Keinoja tasapainottaa yli- ja alivireyden tiloja
 • Keinoja purkaa kuormittuneisuutta 
 • Keinoja unettomuuden hoitamiseen
 • Keinoja  kehon ja mielen tunneyhteyteyden tunnistamiseen
 • Kehotuntoisuuden- ja tietoisuuden vahvistamista
 • Lepoa ja rentoutta
 • Lisää palautumisen taitoja
 • Uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen

Saat käyttöösi kokemuksen tasolla kolme (3) PalautumisohjelmatPRO kokonaisuutta: Pysähtyminen, Irtipäästäminen  ja Laajentuminen.

Lisäkoulutus:

Lisäkoulutuksessa on mahdollisuus opetella koko palautumisohjelmakokonaisuuden (1,5h) ohjaus. ( Pysähtyminen, Irtitpäästäminen, Laaajentuminen, Hengitys, Joustavuus ja Miettimättömyys).

PalautumisohjelmaPRO™️. PalautumisohjelmaPRO™️ ovat aktiivisia palauttavan liikeen – ja rentoutumisen ohjelmia, joita voi käyttää kokonaisuuksina tai osina yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä.**)

Ohjelmien avulla voidaan:

 • Vaikuttaa hermoston yli -ja alivireyden tasapainottamiseen
 • Vahvistaa kehotuntoisuutta- ja kehotietoisuutta
 • Tukea keskittymiskykyä
 • Taspainottaa hengitystä
 • Oppia rauhoittumaan ja rentoutumaan
 • Tunnistaa tunteet kehossa ja mielessä
 • Harmonisoida tunteita ja mieltä
 • Vaikuttaa unen laadun parantumiseen
 • Vaikuttaa kuormittuneisuuden vähentymiseen

PalautumisohjelmaPRO™️ ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan sunnittelemia. Ohjelmien tavoitteena on fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.

HUOM!

Ohjelmat eivät sisällä vuosittaisia lisenssimaksuja. Lisäopinnoissa voit opiskella lisää näitä Palautumisohjelmia, sekä kehollisuuteen liittyviä hoitomalleja.

 

Palautumisohjaajakoulutus kokonaisuus vuonna 2024

Palautumiskoulu pitää sisällään 9 lähiopintopäivää, jotka jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen.

➡️ Kukin kokonaisuus on 3 päivän pituinen. Työskentely on suurimmalta osaltaan kokemuksellista.

Koulutuspäivien sisältö saattaa vaihdella eri ryhmillä. Asiasisältö pysyy kuitenkin samana kaikilla ryhmillä. Vaihtelut johtuvat ryhmän koosta, ja kokemuksellisen oppimisen prosessista. Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala.

Koulutuspäivien aikataulut ovat seuraavat:

1 pv. Aloitus klo 10. 00 lounas klo 13-14, päätös klo 17.00. ( ellei toisin sovita)

2.pv. Aloitus klo 9.00, lounas klo 12-13, päätös klo 16.00. ( ellei toisin sovita)

3 pv. Aloitus klo 9.00, lounas klo 12-13, päätös klo 14.00 ( ellei toisin sovita)

Päivät sisältävät sekä teoriaa, että käytäntöä.

Tarkempi sisältö selviää aina päivän alussa.

Koulutuspäivien sisältö

1. Aktiivinen palautuminen, 3 päivää.

 • Palautumisen teoreettinen viitekehys.  
 • Autonominen hermosto ja keho.
 • Kokemuksellinen oppiminen ja vuorovaikutus.
 • Palautumispiirakka ja  sen käyttö asiakastyössä ja omassa elämässä. 
 • Palautumispiirakan käyttö Palautumisen Oivallus korttien kanssa.
 • Palautumisen kyselykaavakkeet 1 ja 2.
 • Palautumisen taitoa lisääviä harjoituksia palautumisohjelmien keinoin.
 • PalautumisohjelmaPRO™️:n ohjelmiin tutustuminen, kokeilu ja kokemuksellinen harjoittelu. Palautumisohjelmien käyttö ja hyödyntäminen seuraavissa: uupumus, vireystilat, keskittymisen taidot, kuormitus, kehotuntoisuus, kehotietoisuus ja kongnitoin vapaa virtaus

 

VÄLITEHTÄVÄ

 • Palautumisohjelmien  käyttö ja harjoittelu itsenäisesti.
 • PalautumisohjelmaPRO™️:n  hyödyntäminen omassa työskentelyssä.
 • Asiakascaset (2kpl).
 • Kirjallisuuteen tutustuminen.
 • Kirjallisuuskoosteen  aloitus.

 

Aktiivinen palautuminen ja rentoutuminen, 3 päivää.

 • Autonominen hermosto ja keho.
 • Polyvagaalinen teoria ja vireystilat. Vagushermon merkitys.
 • Rentoutumisen teoreettinen pohja. Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia palautumisohjelmien ja rentoutumisen keinoin.
 • Hengitys ja palautuminen

 

VÄLITEHTÄVÄ

 • Itsenäinen harjoittelu jatkuu.
 • PalautumisohjelmaPRO™️:n  ohjelmien hyvödytäminen omassa palautumisessa, arjessa ja työelämässä. 
 • Oman rentoutumisharjoituksen laatiminen hermosto-ohjeistuksen mukaisesti.
 • Asiakascaset jatkuu. (2 kpl).

 

Kaikki VÄLITEHTÄVÄT tehty ja palautettu ennen viimeistä jaksoa.

 

3. Luontovaikutteiset menetelmät, hiljaisuuden päivä ja mielen valmennus, 3 päivää.

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset.
 • Lähiluonnossa oleminen ja kokeminen.
 • Hiljaisuuden päivä on retriitin kaltainen hiljentyminen.
 • Hiljaisesti luonnossa™️- ohjelma.
 • MetsänHyssy™ – ohjelma.

HUOM! Hiljaisuuden päivänä edellytetään yöpymistä (sis. aamu – ja iltaohjelmaa).

 • Kirjallisuukatsauksen  purku.
 • PalautumisohjelmaPRO™️:n oma laadittu ohjelma valittuun omaan teemaan liittyen.
 • Valmistuminen Palautumisohjaajaksi.

**) Koulutuksen Palautumisohjelmien liikeharjoitusten osuudesta on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö laadullisena tutkimuksena:

”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana”

Palautumisohjelmien historia

Palautumisohjelmat 1-5 ovat aktiivisen liikkeen ja rentoutumisen ohjelmia. Ohjelmien synty ja kehittely alkoi Ulla Ollikkalan keho – ja rentoutusterapian opetuksen aikana vuonna 2003. Ne muotoutuivat ohjelmiksi keho- ja rentoutusterapian opetustyössä 10 vuoden aikana. Palautumisohjelmia kutsuttiin aluksi Fyysisen voimaantumisen ohjelmiksi, niiden kokonaisvaltaisesti voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi.

Ohjelmia on käytetty asiakastyössä, yksilöille ja ryhmille. Ohjelmien tavoitteena on liikkeen, hengityksen ja rentoutumisen avulla saavuttaa tasapainoinen autonomisen hermoston tila, hengityksen tasapaino, siten kehon ja mielen rentoutuminen ja palautuminen.

Ohjelmat ovat kestoltaan 1,5 tunnin mittaisia. Palautumisohjaajakoulutuksesta saat osan näistä ainutlaatuisista ja testatuista palautumisohjelmista käyttöösi. Näiden ohjelmien ja koulutuksessa saadun tiedon avulla, voit tukea asiakkaiden jaksamista, palautumista ja hyvinvointia. Koulutus sisältää teoriaosuuksia mm. hermoston toiminnasta, hengityksen merkityksestä palautumisessa, luonnon palauttavista elementeistä, sekä mielenvalmennuksesta.
Voit hyödyntää ohjelmia ensin oman palautumisesi tukemisessa. Osia ohjelmista voit käyttää mm. yksilöohjauksessa, valmennuksessa, työnohjauksessa ja luennoilla. Ohjelmat ovat sovellettavissa myös luontoympäristöön.

Palautetta koulutuksesta valmistuneilta palautumisohjaajilta

”Palautumisohjaaja -koulutus antoi hyvät valmiudet tarkastella ihmisen palautumista ja kokonaiskuormitusta ja lisäsi ymmärrystä niin palautumisen kokonaisvaltaisuudesta kuin hermoston toiminnastakin. Teoriatieto taustalla oli tärkeää, mutta parasta koulutuksessa oli kokemuksellisuus ja kehon kautta työskentely sekä kokeneiden kouluttajien johdolla avoimessa ja rennossa ilmapiirissä aiheen ympärille syntyneet keskustelut, joiden avulla oppiminen ja ymmärrys asioista syvenivät.

Koulutuksesta sai hyviä työkaluja palautumisen tukemiseen erilaisiin yhteyksiin niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn.

Palautumisohjelmat, jotka koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä, ovat ihania oman kehon äärelle pysäyttäviä liike- ja rentoutusohjelmia, joiden harjoittelu niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin on tukenut myös omaa jaksamista ja palautumista. Muutenkin kaikki tehtävät koulutuksen aikana tukivat hyvin oppimista.

Koen saaneeni vahvistusta myös fysioterapeutin ammattiosaamiseeni, sillä ymmärrys kokonaiskuormituksesta ja sen vaikutuksista hermostoon sekä kehotuntoisuuden vahvistuminen ovat oleellisia kaikenlaisissa kuntoutusprosesseissa, jotka toteutuvat aina osana asiakkaan muuta elämää. Lämmin suositus koulutukselle!”

Johanna, 37v

”Monipuolinen sisältö sisältäen teoriaa, palautumisohjelmia ja käytännön harjoituksia. Koulutus antoi paljon tutkittuun tietoon pohjautuvaa tietoa, synnytti oivalluksia ja antoi erinomaiset työvälineet palautumisen hallintaan ja ohjaukseen. Opettajat olivat mahtavia persoonia. Lämmin suositus koulutukselle. Sopii mielestäni hyvin myös henkilöille, jotka ovat ainoastaan kiinnostuneet pitämään parempaa huolta omasta palautumisesta. ”🧡

Jenni 40v

 

”Koulutus antoi paljon enemmän kuin olin etukäteen osannut edes odottaa. Sen lisäksi, että sain valtavan määrän tietoa palautumisen teoriasta, hermoston toiminnasta ja kehon ja mielen yhteydestä, oli koulutus myös matka omaan itseen. Käytännön harjoitteiden kautta teoria muuttui kokemuksiksi ja näin syvensi ymmärrystä.

Kouluttajat olivat paitsi todella asiantuntevia ja ammattitaitoisia, myös täydellä sydämellään mukana aiheessa. He saivat omalla toiminnallaan luotua ryhmään luottamuksellisen ilmapiirin, jossa osallistujien kokemusten ja näkemyksten jakaminen syvensi ymmärrystä entisestään.
Itselleni koulutus oli silmiä avaava kokemus, joka sai ymmärtämään yhä paremmin omaa itseään, ja antoi myös konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja jaksamiseen.”
Laura 43 v.

”Koulutus antoi itselleni paljon sekä ammatillisesti, että henkilökohtaisesti. Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti ja olen käynyt psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot. Palautumisohjaaja koulutus syvensi aiemmin erikoistumisessa oppimiani asioita ja auttoi linkittämään niitä käytäntöön. Koulutus antoi paljon uusia työkaluja asiakastyöhön terveydenhuollon ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Koulutus sisälsi runsaasti käytännönharjoitteita, joita pystyin heti tuomaan osaksi yksilöllistä ja ryhmämuotoista fysioterapiaa. Koulutuksesta sain teoriaa ja tutkimustietoa käytännön taakse. Itselle erityisen tärkeää oli asioiden omaksuminen kokemuksellisen oppimisen kautta, jolle koulutuksessa oli annettu tilaa. Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista koulutuksista, joissa olen käynyt. ”

Kiitos Ulla ja Nina, teette koulutusta vahvalla osaamisella ja sydämellä.

Alkavat koulutukset 2023 -2024

 

 

 • Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti, 2023 ja 2024
 • Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatra, lokakuu 2023
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 2023
 • Hämeen kesäyliopisto, 2023
 • Turun kesäyliopisto, 2024
 • Vaasan Kesäyliopisto, 2024

Koulutus käynnissä

 • Lomatauko kesä 2023

Valmistuneet 2016- 2023

 • 2023 Turun Kesäyliopisto
 • 2023 Päijät-Hämeen Kesäyliopisto, Lahti
 • 2022 Päijät-Hämeen Kesäyliopisto, Lahti
 • 2022 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna
 • 2022 Turun kesäyliopisto
 • 2021 Tampereen kesäyliopisto
 • 2021 Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti (2 koulutusryhmää)
 • 2020 Tampereen kesäyliopisto
 • 2019 Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna
 • 2019 Kymenaakson kesäyliopisto, Kotka
 • 2019 Turun kesäyliopisto
 • 2016 Forssa (pilotti)

 

Palautumiskoulupro

- palautumisen asiantuntija -

Ulla Ollikkala
puh. 0400 556 800

Nina Pajanti-Raudus
puh. 040 835 8169

email: palautumiskoulupro@gmail.com

Kehon ja mielen tasapaino.