PalautumiskouluPRO

PalautumiskouluPRO on kahden palautumisen ammattilaisen, Nina Pajanti-Rauduksen ja Ulla Ollikkalan, ideoima kokonaisuus. PalautumiskouluPRO on palautumisen sisällöltään ainutlaatuinen. Työmme perustuu Palautumispiirakan osa-alueisiin.

PalautumiskouluPRO:n toiminta koostuu yhdeltä merkittävältä osaltaan Palautumisohjaajakoulutukseen.
Yrityksille tarjoamme työkykyä tukevaa koulutusta, luentoja ja kursseja palautumisen teemoilla.
Työmme on ennakoivan terveydenhuollon toimintaa.

PalautumiskouluPRO:n työskentelyssä yhdistyvät tieto keho-, rentoutus- ja fysioterapiasta, sekä ajatus-, tunne- ja toimintamallien merkityksestä. Vuosikymmenten kliininen asiakastyö ja kokemus ovat palautumisen työskentelymme perusta. Psykofyysiset, kehon ja mielen palautumista tavoittelevat menetelmät, ovat nykypäivän terveydenhoidon ja työhyvinvoinnin edistämisen keskiössä.

Palautuminen johdattaa meitä kohti kehon tasapainoa ja mielenrauhan tilaa. Jaksamme elämässämme vaihtelua, mutta luontainen pyrkimys keholla ja mielellä on saavuttaa se tila, jossa yksilö jaksaa elää, olla ja toimia. Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä.

Meidän tarina

Me olemme PalautumiskouluPRO:n Nina ja Ulla. PalautumiskouluPRO:n nimi muodostuu sukunimistä Pajanti-Raudus ja Ollikkala. Silloin, kun pohdimme nimeä työllemme palautumisen teeman alla, totesimme että olemmehan me PRO. Olemme palautumisen johtavia asiantuntijoita. Perustelemme tätä lausetta seuraavaksi sinulle hieman tarkemmin. Meidän molempien terveyden ja hyvinvoinnin koulutuksemme on suuntautunut kohti palautumista vuosikymmenten ajan. Alussa, joskus 90- luvun alkupuolella sanaa palautuminen ei käytetty, vaan puhumme silloin enemmän voimaantumisesta ja rentoutumisesta. Samat sanat ovat edelleen käytössä ja nyt niillä voidaan kuvata myös palautumisen ilmiötä tietyiltä osiltaan. Ullan osalta palautumisen alkujuuret ovat vuoden 1994 keho- ja rentoutusterapiasta, Ninan nuoruuden urheilusta ja myöhemmin kilpaurheilun parista.

 

Tiemme yhdistyvät

 

Keho- ja rentoutusterapian koulutus yhdisti meidän työmme 2000- luvun alussa. Ulla toimi keho- ja rentoutusterapian kouluttajana. Nina oli opiskelijana ja koulutuksen jälkeen jatkoimme työskentelyä ja toteutimme koulutuksia yhdessä. Palautumisen ja stressin alueella, painonhallintaohjelmia, rentoutuskoulutuksia, unikoulutuksia, faskialinjausta, kahvarullausta ja sitten tulivat tietysti palautumisohjelmat. Palautumisohjelmat on  suunnitellut ja luonut Ulla vuodesta 2003 lähtien. Muovasimme niitä yhdessä ja erikseen nykyiseen muotoonsa. Nina toteutti käytännön ohjaamisen, sekä palautteiden keräämisen yli 10 vuoden ajan. Nina on ohjannut palautumisohjelmia omassa yrityksessään.14 vuotta kursseina ja tyhytoimintana sekä muussa toiminnassa (esim. valmennuksellinen työhnohjaus). Ulla teki palautumisohjelmista fysioterapiakoulutuksessa AMK- tasoisen tutkimuksen.

 

Palautumisohjaajakoulutus on viimeisin yhteistyöprojektimme. Pilottikoulutuksen suunnittelu alkoi vuonna 2014- 2015 ja ensimmäinen ryhmä toteutui vuonna 2016. Meidän työmme löytyy visuaalisessa muodossaan kuvana eli Palautumispiirakkana. Työmme koko laajuus muotoutui kuvaksi vuonna 2016 ja se sisältää ne osa-alueet joilla työskentelemme. Olemme työskennelleet ja opiskelleet jokaisen osa-alueiden sektoreilla vuosia. Ninan yrityksen, Palautumis-ja rentoutuskeskus Kehrän, nettisivulla on lukuisia tarinoita ja lehtileikkeitä yhteisistä ja erillisistä töistämme.

 

Työ ja kokemuksemme

 

Kokemuksemme hyvinvoinnin ja terveyden alueelta perustuu lukuisiin asiakaskohtaamisiin niin yksilö, kuin ryhmätyöskentelynkin tasolla. Voit varmasti kuvitella, että kuinka useita ammattiryhmiä, niin johtajia, esimiehiä, työntekijöitä, työttömiä, kuin vajaakuntoisia ja syrjäytyneitä olemme kohdanneet. Jokaista heitä on ohjattu itsen kohtaamisen ja oman hyvinvoinnin jäljille. Viimeiset 15 vuotta suoraan palautumisen polkua kulkemaan. Olemme kuulleet lukuisia tarinoita niin psyykkisestä, kuin fyysisestäkin kuormittuneisuudesta, olemme jakaneet elämän ilot ja surut ja olemme myös nähneet upeita selviytymistarinoita, kun ihminen on oivaltanut palautumisen ja levon merkityksen. Olemme aina puhuneet ohjaamisesta, koska se on luontaista meille. Haluamme ohjata ihmisiä löytämään itseään. Valmentamisen jätämmekin urheilun puolelle.

Kerromme tämän siksi, että tiedämme sen merkitsevän sinulle paljon. On tiedettävä, että on palautumisen osaajien kanssa tekemisissä, kun harkitsee itselleen koulutusta, ohjausta, luentoja tai ryhmiä. Tiedämme, että haet tietoja ja taitoja itsellesi, jotka on käytännön kokemuksella opittuja, teoriatiedon lisäksi.

 

Tiemme palautumiseen ei ole ollut suora, vaan hyvinkin mutkikas. Palautumisen ymmärtäminen erittäin tärkeäksi asiaksi, on onneksemme noussut ihmisten tietoisuuteen. Sitä viestiä olemme koettaneet tahoillamme välittää yli 15 vuotta.

Olemme molemmat kohdanneet, omassa henkilökohtaisessa elämässämme eteen tulevat asiat, elämään kuuluvina ja päätavoite molemmilla on olla selviytyjä. Olemmehan oppineet matkallamme niitä taitoja, joita myös omien ongelmien ja hyvinvoinnin ratkaisussa tarvitaan. Meidän ei ole tarvinnut uupua, sairastua kiireeseen ja suorittamiseen. Miksi emme? Koska olemme löytäneet hyvinvoinnin ja palautumisen taidot ja olemme osanneet käyttää niitä hyväksemme, silloinkin kun elämä koettelee ja eteneminen tuntuu mutkikkaalta.

Se, minkä hyödyn olemme itse palautumisesta saaneet, kannustaa meitä työssämme eteenpäin.

Palautumiskoulupro

- palautumisen asiantuntija -

Ulla Ollikkala
puh. 0400 556 800

Nina Pajanti-Raudus
puh. 040 835 8169

email: palautumiskoulupro@gmail.com

Kehon ja mielen tasapaino.