PalautumisohjelmaPROTM

”Palautumisohjelmat ovat kehon ja mielen liikettä”

Palautumisohjelmat sisältävät keskittymistä ja rauhoittumista, sekä aktiivista toiminnallista harjoittelua. Palautumisen toiminnallinen harjoittelu tarkoittaa vapaata, kevyttä ja luovaa liikettä, joka on hengityksen ja kehon omaa rytmiä kuuntelevaa. Palautumisohjelmat ovat suomalainen innovaatio palautumisen aktiiviseksi malliksi.

Palautumisohjelmat perustuvat tietoon länsimaisesta kehoterapiasta, rentoutumisesta sekä ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Ohjelmat on suunniteltu siten, että ne toteutetaan ensisijaisesti seisoma-asennossa. Tarpeen mukaan ohjelmat toimivat myös istuma-asennossa. Näin ohjelmat sopivat kaikenikäisille ja kuntoisille henkilöille. Palautumisohjelmat eivät ole urheilua.

 

Palautumisohjelmat ovat useiden vuosien kehittelyn tuotosta

Ensimmäiset ohjelmat on tuotettu jo vuonna 2003. Palautumisohjelmat on suunnitellut ja kehittänyt fysio- ja rentoutusterapeutti Ulla Ollikkala. Ohjelmat ovat jatkojalostuneet yhteistyössä psykiatrisen sairaanhoitaja ja rentoutusterapeutti Nina Pajanti-Rauduksen kanssa. Näemmekin yhteisen, yli 30 vuoden ammatillisen osaamisen olevan työmme suurin vahvuus.

Palautumisohjelmat rakentuivat  työvälineeksi Ulla Ollikkalan psykofyysisen keho- ja rentoutusterapian koulutusohjelman sivutuotteena. Niiden perustana on tieto länsimaisesta kehoterapeuttisesta näkökulmasta, hengityksen merkityksellisyydestä hyvinvointiin, sekä anatomian ja fysiologian tuntemus. Ohjaustyössä on tiedostettava myös ajatusten, tunteiden ja toiminnan merkitys ihmisen toiminnassa, sekä omassa työskentelyssään.

Palautumisohjelmat olivat rekisteröity alkuperäiseltä nimeltään fyysisen voimaantumisen rentoutusohjelma. Sitten on päädytty nimeen PalautumisohjelmaPROTM

Palautumisohjelmia on nykyisin useampia ja niihin tutustuminen vaatii osallistujalta hieman valmiutta uskaltaa pysähtyä, oppia kuuntelmaan itseään, sekä kehonsa ja mielensä viestejä. Kokemuksellinen elementti on aina yksilöllinen ja listaa tuntemuksista on vaikea määrittää täsmällisesti. On vain koettava, suostuttava harjoitteluun vailla suorittamista.

 

PalautumisohjelmaPROTM

Tavoite

 • Palautumisohjelmien tavoite on luonnollisen liikkeen ja hengityksen yhteyden oivaltaminen.
 • Rentoutumisen taidon oppiminen palauttavan liikkeen ja rentoutumisharjoitusten avulla.
 • Rauhoittumisjärjestelmän eli parasympaattisen hermoston aktivoituminen ja siten kasvun, elpymisen, jaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyminen.

Sisältö

 • Palautumisohjelmat sisältävät luonnollista ja tasapainoista hengitystä tukevia harjoituksia.
 • Proprioseptiikkaa eli asento- ja liikeaisteja eli asentotuntoa aktivoivia harjoituksia.
 • Vestibulaarijärjestelmää eli asentotuntoon ja tasapainoon liittyvien järjestelmien aktivointia.
 • Kehotuntoisuutta-ja tietoisuutta sisältäviä harjoituksia, jotka aktivoivat tuntoaistia.
 • Kehon luonnollinen värinä on hyvin pieni osa harjoittelua.
 • Rentoutusharjoitukset tukevat liikkeen jälkeen toteutuvaa palautumista.

Vaikutus

 • Palautumisohjelmien on mittausten mukaan todettu lisäävän rintakehän liikkeen laajuutta, tasapainottavan hengitystä, sekä alentavan hengitystiheyttä. Lisäksi palautumisohjelmien on todettu, vähentävän kuormittuneisuutta, sekä tukevan jaksamisen ja rentoutumisen kokemusta.
 • Palauttavan ja avaavan liikkeen, sekä rentoutumisharjoitusten avulla, palautumisohjelmat tukevat rauhoittumisjärjestelmän eli parasympaattisen hermoston aktiivisuutta.
 • Mittaukset on toteutettu vuonna 2010. Mittausvälineinä on käytetty rintakehä laajentumisen mittausta, PEF- mittausta, sykemittausta, sekä subjektiivisen kokemuksen mittausta.

Laadullinen tutkimus

Ohjelmista on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian laadullisena tutkimuksena päättöttötyö:
”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen palautumisohjelmien (Slowpuls)-harjoittelun aikana”

Lue lisää » 

 

Palautumisohjaajakoulutuksessa toteutettavat ohjelmat

Pysähtyminen 1

Pysähtymisen ohjelmassa opetellaan kuuntelemaan omasta kehosta syntyviä tuntemuksia rauhoittumista tukevien liikeharjoitusten kautta. Hengityksen merkitys avautuu ohjelmaa tekevälle luonnollisesti, sekä ohjauksen kautta. Pysähtymisen taitoa ja kehon liikettä voidaan halutessa tukea mielikuvien avulla. Ohjelmissa musiikkia hyödynnetään tarpeen mukaan.
 

Irtipäästäminen 2

Kehossa on monia eri rytmejä ja rytmien kokemuksia. Irtipäästämisen harjoituksilla kehoa vapautetaan siihen kertyneistä liikettä rajoittavista jännityksistä. Kehon vapautuessa mieli rentoutuu ja rentoutuessa keho vapautuu. Musiikin rytmi vahvistaa liikkeen kokemusta tarpeen mukaan. Usein irtipäästävä liike avaa mahdollisuutta yhä luonnollisempaan hengitysrytmiin.
 

Laajentuminen 3

Harjoittelu sisältää kehon keskilinjan hahmottamisen ja keskilinjan ylittämisen harjoituksia, joiden avulla tavoitetaan kehon molemman puolista tasapainoa. Ohjelmassa keskitytään tukemaan oikean ja vasemman puoliskon yhteistyötä. Liikkeet, jotka rentouttavat mieltä ja kehoa, auttavat ottamaan vastaan uutta tietoa ilman kielteistä tunnekuormaa.

 

Asiakaspalautteita

Elvyttää ja vapauttaa

 • Vapautunut olo pitkän aikaa.
 • Levollinen olo, mieli rauhoittuu, jännitykset laukeaa koko kehosta.
 • Saa luvan itseltään olla ihan vain oma itsensä ja hyväksyä vartalonsa sellaisena kuin on.
 • Vapauttaa ja poistaa henkistä ”kuonaa”, jota kehossa on. Auttaa kuuntelemaan kehoa. Hetki jolloin rauhoittuu.

Rentouttaa

 • Olen oppinut hieman rentouttamaan kroppaa! Aluksi oli vaikeaa, mutta nyt jo lähes helppoa.
 • Virkistynyt olo, joka mielestäni kantaa myös kauemmaksi kuin vain saman illan.
 • Mukavan raukea olo, rentoutunut, murheet unohtuu hetkeksi.

Auttaa hidastamaan

 • Hyvää vastapainoa työlle ja lihaskuntoharjoittelullekin. Irrottaa työpäivästä! – Rento ja raukea olo.
 • Ensimmäisellä kerralla tuli jossain vaiheessa kyyneleet silmiin, se meni ohi ja rauhoituin täysin.
 • Kerta kerralta olo parani ja opin muuallakin hengityksen avulla katkaisemaan jännityksiä.

Palautumiskoulupro

- palautumisen asiantuntija -

Ulla Ollikkala
puh. 0400 556 800

Nina Pajanti-Raudus
puh. 040 835 8169

email: palautumiskoulupro@gmail.com

Kehon ja mielen tasapaino.