Työuupumus

8.12.2022

Palaan jälleen tähän aiheeseen. Senkin vuoksi, kun luin näistä  uusista työuupumuksen neljästä määritelmästä.  Työssäni kohtaan  työuupumusasiaa viikottain. Tällä uudellaakaan mallilla ja tiedolla ei diagnostisoida. Uudessa tarkastelumallissa liikennevalojen kaltaisilla merkeillä, toivottavasti, havahdutaan ajaoissa.  Mitä uupumuksen uusi ja vanhempi määritelmä sitten pitää sisällään?

”BAT (burnout assesement tool) pohjautuu määritelmään työuupumuksesta oireyhtymänä, joka koostuu neljästä ydinoireesta, joita ovat krooninen väsymys (ekshaustio), henkinen etääntyminen työstä (kyynistyminen), kognitiivisen toiminnan häiriöt (keskittymis-kyvyn heikentyminen, muistivaikeudet) sekä tunteiden hallinnan heikentyminen (äkilliset tunnereaktiot) työssä. On huomionarvoista, että kaikkia näitä neljää työuupumuksen ydinoiretta voi esiintyä toisistaan riippumatta. Tällöin kyse ei kuitenkaan välttämättä ole työuupumuksesta. Esimerkiksi krooninen väsymys on tyypillinen stressioire, ihmiset voivat olla kyynisiä työpaikkansa suhteen ilman muuta työuupumusoireistoa ja kognitiiviset toiminnot voivat erilaisia”. Linkki: 

”Tavallisesti uupumus on seurausta voimakkaasta henkisestä tai fyysisestä rasituksesta. Se on terve kehon reaktio joka viestii ihmiselle levon tarpeesta. Uupumus yleensä poistuu lepäämällä, kehon ja mielen palautuessa. Silloin, un uupumuksen tunne pitkittyy, on se todennäköisesti merkki levon ja rasituksen epätasapainosta. Tällöin kannattaa tarkastella, löytyykö arjesta työn ja vapaa-ajan tekemisten vastapainoksi riittävä määrä lepoa. Pitkään jatkunut uupumus voi olla esimerkiksi masennuksen oire. Tällöin tunne ei tyypillisesti poistu lepoa lisäämällä. Masennuksen asianmukainen hoito auttaa yleensä myös uupumuksen tunteeseen. Myös työuupumukseen liittyy kokonaisvaltaista ja jatkuvaa väsymystä, joka ei lievity vapaa-aikana.”(mielenterveystalo.fi)

Uupumuslajit

Uupumus on siis  hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma. Periaatteessa tapahtuu se, että  voimat suhteessa  kuormaan, suhteessa elämänhistoriaan, traumoihin  ja kokemuksiin aktivoituvat. Uupumuksesta puhtuaan ehkä useimmin juuti työuupumuksena. Listaan voisi lisätä mielestäni seuraavat, kun kerran ihmisen kuormittuneisuudesta ja kokonaisuudesta puhutaan: perheuupumus, lapsiuupumus, lähisuhdeuupumus, harrastusuupumus, ystäväuupumus, opiskelu-uupumus, sinkku-uupumus, sosiaalisten suhteiden uupumus,  urheilu-uupumus, vapaa-ajan uupumus, terveysuupumus, jne. Nämä kaikki voivat vaikuttaa siihen, miten jaksat olla myös työssä. Näitä kuormittuneisuuden alueita sitten asiakkaiden kanssa pohditaan, kun ihminen tulee vastaanotolle väsyneenä ja  työuupuneena.Mitä onkaan kaiken taustalla.

Palautuminen

Oivallus siitä, mikä on väsymyksen, jaksamisen ja uupumuksen kokonaiskuva, auttaa palautumisen taitojen löytämisessä. Oikeastaan niiden keskittämisessä oikealle kohdalleen. Työ jatkuu, sitä tulee säännöllisesti päivittäinen määrä. Niin kauan kun olet töissä. Suhde siihen kuinka toimit itsesi kanssa onkin merkittävää. Silloin kurkistus omaan historiaan, toimintamalleihin, hermoston toimintaan, uskomuksiin, arvoihin, tekoihin, tunteisiin ja ajatuksiin on paikallaan. ❤️ Työnkin tekeminen onnistuu parahaiten sopusointuisessa kehomielen tilassa. Tietysti ymmärtämällä omat vaikuttimet ja vahvuudet, sekä  niiden mukaan toimimisen  tavan. Tärkeää on tiedostaa toimiiko omassa tekemisessään rutiini vai ahdistusalueella. Molemmat kun kuormittavat.

 

Share This