Tunnistatko oman voimavirtasi?

29.3.2023

Havahduin jälleen asiakkaan kautta siihen, kuinka osa ihmisen omista vahvuuksista ja itseen vaikuttavista asioista  jää varjoon elämässä. Varjossa olohan tarkoittaa sitä, että et välttämättä tiedosta omia vaikuttimia ja vahvuuksiasi. Toisaalta voi olla, että et ole niitä saanut elämän eri vaiheissa käyttää aktiivisesti. Elämän eri vaiheet tarkoittavat aikaa lapsuudesta lähtien, tähän päivään saakka. Käyttämättä jättäminen taas tarkoittaa oman luontaisen toimintamallin pois sulkemista ulkoisen säätelijän kautta (vanhempi) silloin, kun ihminen on pieni. Sitten aikuisuudessa ihminen toteuttaa tätä varjossa oloa ihan itse. Seurauksena kuormittuminen ja hyvinvoinnin heikentyminen, palautumisen ongelmat, sairaudet  ja ainakin häilyvät vireystilat hermostossa. Ei kuulosta oikein terveelliseltä suunnalta.

 

Kehon vapaa virtaus

 

Onko kehon vapaa virtaus asia, joka on käyttämätön voimavara? Tiedostettuna se voisi estää kuormitus- eli ahdistustilan syntymisen ja myös rutiinialueen eli kyllästymisen tilan. Molemmat ovat siis kuormitussuuntia. Mielestäni tässä on astetta syvempi mahdollisuus palautuneen tilan löytämiseen arjen toiminnoissa, eli työssä, vapaalla ym.

Synnyinlahjana saadut mallit, jotka ovat tiedossa tai tiedostamattomia ohjaavat ihmisen toimintaa. Silloin, kun ne ovat käytössä, eivätkä tiedostamattomasti varjossa,  ihminen elää kehon vapaassa voimavirtauksessa ja siten kognitio eli ajatukset ja tunteet ovat selkeitä. Jokaisella on siis samat mahdollisuudet käyttää omia keinoja selviytyä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on synnynlahjana tasavertaiset mahdollisuudet tasapainoiseen elämisen tilaan. Toki turvallinen ympäristö tukisi näiden synnyinlahjojen käyttöä. 

Oletko vapaassa virtauksessa?

Vaikuttimet ja vahvuudet ovat siis osittain tai kokonaan tiedostamattomia ja mielenkiintoisinta on se, että ne eivät välttämättä tule esiin esimerkiksi persoonallisuustesteissä. Persoonallisuustesteissä on mahdollisuus miettimisen ja ajattelun kautta, vastata tietyn tavoin. 

Nämä toisin testatut itseen vaikuttavat luontaiset asiat ja vahvuudet löytyvät kehon kautta. Kysymys on tietysti toiminnallisesta neurotieteestä. Kehoterapian suunnan ammattilaisena olen tyytyväinen tämän alueen tuomaan uuteen informaatioon. Kehon kautta testattu vastaus on kyllä/ei viestintää. Kehoterapian vanha teoria (1940) vastaa aivan samoin, keho viestii ja vastaa kylllä tai ei vastauksilla.

Syvempi tutustuminen  aiheeseen SINÄ vaatii ammattilaisen yksilöllisen tutkimuksen kehollisesti ja siihen liitetyn mielen tarkastelun. Aiheeseen syventyminen tapahtuu käytännössä, tutkien kehoa, hermostoa, liikettä, toimintaa ja sitten lopuksi  ajattelua näiden pohjalta. 

PS: Vastaanottoni on Flexiolla www.flexio.fi synnynnäisen vaikuttimien ja vahvuuksien kiinnostaessa.

Terveisin Ulla, palautumiskouluttaja, psykofyysinen fysioterapeutti

 

 

Share This