Rauhoittumisjärjestelmä ylläpitää elpymistä

9.9.2022

Kehon totuus on rehellistä. Säännöllisin väliajoin (itse suosin muutaman kerran tunnissa havahtumista) on hyvä pohtia millaisessa ja miten palautuneessa kehossa mielesi asustaa. Kehon  palautumiseen ei ole oikopolkuja.

Pitkittyneen yli- tai alivireän kehon  toimintaa muuttaakseen on varauduttava muutamaa minuuttia pidempään  palautumisen aikaan. Palautuminen vaatii hermostollisen prosessin, opettelun ja runsaasti toistoja onnistuakseen hetkessä.  Vireystilojen ääripäitä ei hankita itselle hetkessä, joten niiden purkaminen vaatii aikaa. Laman tilaa ei tietenkään pureta rauhoittumisjärjestelmää aktivoimalla. 

Rauhoittumisjärjestelmä ja palautuminen

Rauhoittumisjärjestelmän käynnistyminen on kehon luonnollinen prosessi. Parhaiten se tulee esille seuraavissa esimerkeissä. Esimerkeissä voit huomioida myös sykevälivaihtelun tiedon älylaitteesta. Tapahtumat ovat todellisia kokemuksia.

”Pieni vauva itkee ja kutsuu näin luokseen äidin. Imettäessä ja jo ennen sitä äidin elimistössä käynnistyy   oksitosiinihormonin tuotanto. Oksitosiinihormoni aktivoi maidon tuotannon ja rauhoittumisen. Rentounut, rauhallinen  ja turvan tila kehossa käynnistyy. Lapsi rauhoittuu. Äiti rauhoittuu. Äidin älykello  mittaa tätä hermoston ilmiötä nukkumisen ja unen tilana. Älykello siis mittaa parasaympaattisen eli lepohermoston tilaa, joka unessa vaaditaan. Äiti ei  nuku, vaikka älylaite ilmoittaa tilan uneksi.”

”Arjen toinen esimerkki on läheisyys ja turvallinen kosketus. Asiakas tulee terapeutin vastaanotolle. Terapeutti luo kohtaamiseen turvan ja luottamuksen tilan  kohtaamalla asiakkaan rauhallisesti, oman hermostonsa toiminnan tiedostaen. Terapeutin tasapainoinen  hermoston tila virittää asiakkaan hermoston kohti turvan tilaa. Rauhallinen ja turvallinen tila lisääntyy terapeutin koskettaessa asiakasta. Kosketus ja turva luovat tilan järjestelmämän vahvistumiselle. Asiakkaan älykello mittaa tapahtumaa ja suurin vaikutus sykevälivaihteluun (palautumisen laajuus) on kosketuksella. Lukemat voivat olla turvallisen kosketuksen myötä paljon laajemia, kuin muilla palautumisen keinoilla. (Esim.  meditaatio, rentoutuminen, palauttava liike).

Rauhoittumisjärjestelmä auttaa kehoa paranemaan ja kasvamaan. Järjestelmä muuttaa ravintoa energiaksi myöhempää käyttöä varten. Lisäksi ajattelumme muuttuu ja pystymme käyttämään omia sisäisiä voimavaroja ja luovutta. Vastakohtana rauhoittumiselle voisi olla jatkuva aktiivinen liike, ääri-ilmiönä sitten pitkään jatkunut stressitila.

Luota kehon taitoon

Rauhoittumisjärjestelmä paljastaa meille tien hyvinvointiin  eli kasvuun ja parantumiseen ja parempaan elämänlaatuun. Kaikki tämä on löydettävissä itsestämme. Kehomme ja mielemme osaa tämän järjestelmän käytön, kun sille antaa tilaisuuden. Tilaisuus on pysähtymisessä ja sen jälkeen tapahtuvassa kehon kuuntelussa. Kehon viestit ovat tosia, siksi niitä on hyvä lähteä kuuntelemaan.  Mielen viestit saattavat olla toisinaan virittyneet yli tai ali todellisten mahdollisuuksien.

Palautumisen tila on juurikin rauhoittumisjärjestelmän toimintaa. Palautuminenkin vaatii turvan kokemuksen. Siksi sanamme Pysähdy, hengitä ja rentoudu ovat rauhoittumisjärjestelmän toiminnan avainsanoja. Tämän jälkeen on mahdollisuus: Kuunnella, havaita, ymmärtää ja irti päästää.

 

terveisin Ulla, psykofyysinen fysioterapeutti

 

Lisää: Uvnäs-Moberg, K. Rauhoittava kosketus 

 

 

Share This