Palautumalla irrottaudut jännitysrakennelmista!

27.9.2022

Palautumisessa ja sen toteuttamisessa saatat kohdata saman asian, joka on tuttu esimerkiksi painonpudotuksen alueelta. Vaikka olisit perehtynyt palautumisen keinoihin, ne eivät ehkä olekaan kohdallasi tuoneet toivottavaa tulosta. Työssäni psykofyysisenä fysioterapeuttina kohtaan usein ihmisiä, joille on käynyt näin. Jotta palautuminen voi toteutua, on oivallettava itsestään asioita, joita voit seuraavaksi kehollisesti tarkastella. Esimerkiksi tiettyjä kehon alueita huomioimalla voit  löytää oman tapasi palautua ja siten löytää kokemuksen palautuneesta ja vapaasta kehosta. On hyvä tiedostaa, että palautuminen on aina yhtä aikaa fyysistä, psyykkistä, immunologista ja sosiaalista.

Tunnista omia kehon toimintamalleja

Palautuessa on osattava päästää irti itselle haitallista toimintamalleista. Arkisesti ihmiset kutsuvat näitä tiloja kehossaan ”jumeiksi”. Kysymys on kehon järjestäytyneestä rakenteesta vuosien varrella. Vanha malli on aikoinaan saattanut syntyä turvan tunteen menetyksestä ja sen seurauksena syntyneestä tarpeesta tuottaa kehollista suojaa jännittymällä. Vanha malli saattaa liittyä ihmissuhteisiin, asioihin, tapoihin, tunteisiin ja/tai opittuun kehon käyttöön. Kehon kuormittavaan käyttöön liittyy esimerkiksi seuraavia toimintoja: puskemista, supistamista, jännittämistä, vetäytymistä, pakottamista ja suorittamista.

Palautuminen tarkoittaa kehon vapaata ja joustavaa liikettä. Palautuneessa tilassa liike on luovaa ja helppoa. Vapaassa ja avoimessa kehossa toteutuu psykologisen  turvallisuuden kokemus. Avaan tätä kokonaisuutta muutamalla esimerkillä, joita voit peilata sitä itseesi. Huomaa, että näihin liittyy alussa mainitut fyysisen, psyykkisen, immunologisen  ja sosiaalisen palautumisen ulottuvuudet.

Kehon tutkiminen

Oletko koskaan huomannut, kuinka siristät silmiäsi katsoessasi itsellesi epämieluisaa näkymää? Mahdollisesti käännät katseesi pois, jolloin pää ja koko kaularanka seuraavat mukana. Tällaisia kyseisen reaktion aktivoivia tilanteita koemme jokainen joskus elämämme aikana.  Väistät, suojaat, suljet ja luot katseesi muualle, koska näin toimiessasi koet olevasi paremmin turvassa. Silmiesi “jännitysrakennelma” kehittyy. Kun koet myöhemmin elämässäsi samankaltaisen tilanteen, reagoit siihen automaattisesti samalla tavalla. Tunnistaessasi tämän mallin itsessäsi, voit opetella tietoisesti päästämään irti opitustajännitysrakennelmasta. Kun uskallat takaisin katseen vuorovaikutukseen, turvallisesti ilman tunnekuohuja, palaudut kohti tilaa, jossa avoin katseen kohtaaminen on turvallista ja luottavaista.

Samanlaisia jännitysrakennelmia löytyy koko kehosta, esimerkiksi lantion alueelta. Siellä saatat tunnistaa lukkiutumista ja liikkumattomuutta, liikkeissä kulmikkuutta ja joustamattomuutta. Lantion alue saattaa olla eteentyöntynyt kuin uhmaten tai työnnetty taaksepäin pyrkien olemaan  pienempi ja etuosastaan suojattu. Lantion alueella saatat tunnistaa riittämättömyyttä sukupuoleesi liittyn, äitinä tai toisaalta juuri äidittömyyden kokemuksen. Lantion alueella saatat tuntea ne loukkaukset, jotka olet kokenut kasvaessa ja kehittyessä aikuiseksi. Saatat kokea lantion alueella kaikki ne seksuaalisen muutoksen tuomat häpeän tuntemukset, joita et ole ymmärtänyt, tai kukaan ei ole selittänyt. Saatat olla sulkenut tälle alueelle ne muistot sopimattomista kosketuksista, joita et ole voinut ymmärtää.

Lantion alueella on alkukantainen elämän voima, meillä kaikilla. Vaikka olisimme kokeneet vaikeitakikin kehoon jääneitä traumoja, tähän elämän voimaan on mahdollista tutustua uudelleen. Onko mahdollista päästää irti tämä elämän voiman luonnollinen kulku? Voimaa olla nainen, voimaa olla mies, voimaa olla itsensä juuri sellaisena, kuin itsenä kokee. Päästää tietoisuuteen maskuliinisuus ja feminiinisyys itsessä. Palautuneessa tilassa lantio ja selkä ovat vapaassa liikkeessä suhteessa toisiinsa. Liike on avoin, vapaa ja joustava.

Palautumisen monimuotoisuus

Näistä esimerkeistä saatat huomata, miten monimuotoinen asia palautuminen onkaan. Se ei ole vain unen, ravinnon ja liikkeen toteutunut  yhtälö. Palautuminen on aina perustaltaan taitoa ja uskallusta kuunnella itseään ja kehoaan. Havaita asioita itsestään ja oppia ymmärtämään itseään. Palautuminen on irtipäästämisen taitoa itselle haitallisista toimintamalleista. Toipumisen ja elpymisen suunta on aina palautumisessa. Palautunut ihminen on hyvinvoiva ihminen.

Jokainen meistä voi pysähtyä omien automaattisten jännitysrakennelmien äärelle ja muuttaa niitä, kun olemme saaneet ensin kokemuksen turvasta. Turvan tunne mahdollistaa palautumisen. Mikä sinulle voisi tuottaa turvaa?

 

Terveisin Ulla

Share This