Liikkeet, joita kehomielesi rakastaa!

28.4.2023

Kehosi ja mielesi rakastamat  liikkeet löytyvät Palautumisohjelmista. Pyrin tässä tekstissä perustelemaan miksi, tieteellisen tukimuskoosteen tukemilla ajatuksilla.

Kehon ja mielen toimintamallit ovat monenlaisen kiinnostuksen kohteena. Nykytiedon mukaan, tieteen näkökulmasta, kehon vapaa virtaus avaa tietä vapaalle kongnitiolle. Sitä tukee myös tutkimukset kehomielen harjoitteista. Luovan ja sujuvan liikkeen mieltä ja luovuutta avaavia vaikutusta on tutkittu runsaastikin aivan viime aikoina. 

 

Kehon  liike luo sujuvaa ajattelua

 

Puhutteleeko tämä  väliotsikko? Tämän olen itse tiedostanut siitä saakka, kun aloitin länsimaisen kehoterapian eli  autonomisen hermoston ja hengityksen ja neuroosien (lue traumojen)  yhteistoiminnan tutkimisen  koulutukset (1994). Vapautunut kehon liike kiehtoi itsenäni niin suuresti, että loin silloisen ymmärrykseni ja  kymmenen  vuoden kokemuksella ensimmäiset, nykyisin Palautumisohjelmien niemellä kulkevat ohjelmat: Pysähtymisen, Irtipäästämisen, Hengityksen  ja Laajentumisen ohjelmat vuonna  2004.  Vasta nykytieto on tuonut ymmärryksen exteroseption ja interpseption merkityksestä, joka tähän työskentelyyn liittyy olennaisesti. Näiden ulkoisten ja sisäisten viestijärjestelmien tuoma tieto ympäristöstä ja liikkeestä luo ihmisen kokemusmaailmaa. 

Palautumisohjelmien  ja luovan liikkeen yhteyden ymmärsin olevan loistavasti kehomieltä huoltavaa, kuin luin luovan liikkeen aiheesta tehtyä väitöskirjaa.  Polyvagaaliteoria avasi hermostollista tietoa ja ymmärryksen myös siitä, kuinka tärkeää on olla turvassa siinä laumassa, jossa palautumisohjelmaa toteuttaa. Onneksi luontaisen vaiston ohjaaman tämä on ollut aina tärkeä osa ohjelmia. 

 

Liikekielen mekitys

 

Löysin kirjallisuuskatsauksen useiden eri tutkimusten pohjalta tietoa, jotka tukevat sitä liikekieltä, jotka olen ohjelmiin luonut. Kehoa kohti ja kehosta poispäin soljuvasti kulkevat liikkeet luovat vapaata virtausta, myös häntä- pää suunnassa, joka on kehon nestevirtaukselle, hermoston toiminnalle ja verenkierron toiminnalle ensiarvoisen tärkeätä. Keho on yhtä mielen kanssa ja emme voi unohtaa myöskään kehon yhteyttä monen muun eri järjestelmän kanssa yhtäaikaisesti. Yhtäaikaisesti  toimii mm. aivot, nestekierto, hermosto, suolisto, hormonitoiminta, kuodos-ja tukiliikunaelmistö, muutamia mainitakseni. 

Tämänkaltaisen  palauttavan  liikkeen osaamiseen  koulutamamme palautumisohjaajat, joiden osaaminen tukee ohjattavien palautumista, terveyttä ja hyvinvointia. Palautumisohjaajat saavat koulutuksessaan itselleen käyttöön, muun palautumisen tiedon lisäksi, kokemukselliset palautumisohjelmat ( 3 kpl) eli ne liikkeen elementit,  joiden avulla tuetaan kehomieltä.

 

Elämän voimavirta

 

Kaiken tämän toiminnan mahdollistaa se voimavirta, jota kullakin on elämässään määräaika. Onneksi emme tiedä mitä se kenenkin kohdalla tarkoittaa. Nautitaan siis liikkeestä, joka on soljuvaa, sujuvaa, lähelle ja poispäin suuntautuvaa. Unohdetaan hetkeksi liikemallit ja suorittaminen ja antaudutaan palauttavaan liikkeeseen. Siinä on mahdollisuus hyvinvointiin, palautumiseen, hengityksen sujuvuuteen, hermoston rauhoittumiseen, parempaan uneen ja joustavaan kehoon. Elämän voiman virtaamiseen.

 

Terveisin Ulla

Lue lisää: Slepian ML, & Ambady, N. . Fluid movement and creativity. Journal of Experimental Psychology: General. 2012;141(4):625

 


Share This