Kohtaava vuorovaikutus

23.5.2022

Vuorovaikutus on taitolaji. Asiakastyössä kohtaamisen merkitys korostuu, koska siinä on mukana herkkyys kuulla toista ihmistä. Toisinaan se jää tapahtumatta, ja turvattomuus aktivoituu. Kuulen sitä asiakkailta, jotka ovat käyneet jollain vastaanotolla. Toisinaan syyllistyn siihen itse, ja silloin tuttu asiakas korjaa tekemistäni. Aivan luonnollinen ilmiö siis kaikille. 


Vuorovaikutuskilpailu

 

Yksi alue, johon olen kiinnittänyt huomiota on seuraava. Vuorovaikutuskilpailulla tarkoitan keskustelua, jossa keskustellaan kyllä, mutta se on kilpailun kaltaista. Toinen kertoo asioista, ja toinen kertoo, että minäkin tein noin, tai minulla on sama asia itsellä. Jatkuva kilpailu omasta paremmuudesta, osaamisesta, tietämisestä ja toisen edellä olemisesta. Keskustelu ei siis ole soljuvaa vuoropuhelua. Puhe siirtyy aina sille, joka pyrkii voittamaan kilpailun. Kohtaamista ei tapahdu. Tunnistatko tämän lajin?

 

Vuorovaikutuksen käyttäminen

 

Toinen alue on keskustelu, jossa toinen ei puhu lainkaan. Siinä asiakuorma vain työnnetään toisen päälle, kuin kaatopaikkaan. Yrittäessä kommentoida, kuorman kaataminen vain jatkuu. Vuorovaikutus ei tässäkään ole tasa-arvoista keskustelua. Puhe siirtyy aina sille, joka vyöryttää kuormaa toiselle, toista kohtaamatta. Silloin toteamus on se, että parempi olla vain hiljaa. Tunnistatko lajin?

 

Kohtaava vuorovaikutus

 

Kohtaava vuorovaikutus on se taito, jota pyrin itse jatkuvasti kehittämään. Yksilöasiakkaiden kanssa, mutta myös kouluttajana. Pyrin antamaan tilaa tulla kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi. Pyrin siihen, että puhuja saa olla tekijän roolissa, minä kuulijan. Aina välillä haparoin asian suhteen, kuten me kaikki. Aina välillä väsymys valtaa mielen ja keskittyminen herpaantuu.

Mitä kohtaaminen oikein on?

Kohtaaminen on kahden tai useamman ihmisen, kehon ja sanallisen viestin kuulemista, havainnoimista ja ymmärtämistä. Se on myös irtipäästämistä niistä viesteistä, joita ei halua ja tarvitse ottaa vastaan. Viestit kulkeva aistijärjestelmien eli kehon järjestelmien  kautta kohti mielen tietoisuuttasi. Välittyvät viestit voivat olla erilaisia tunnetiloja, joiden kokeminen kuuluu ihmiselle itselleen. Tunteet on erotettava siten, mitkä on omia tunteita  ja mitä ovat heijasteita toisesta. Heijastumat toisesta voivat kohtaamisessa aktivoida omat tunteesi ja silloin kohtaamisen kaaos on käynnissä. 

Kohtaamisessa, kuulijana ja havainnoijana,  ei itse olla pääosassa, vaan kohtaamisessa ollaan olemassa toista varten. Mielestäni silloin toteutuu läsnäolo. Oman kuuntelemisen taidon ja läsnäolon tason voi huomata siitä, aktivoituuko oma mieli antamaan vastauksia toisen puhuessa. Aktivoituuko vastauksen  valmius siitä, mitä itsellä on, tai mitä itse on kokenut. Aktivoituuko tarve esitellä omaa erinomaisuuttaan, tietoaan ja taitojaan vastauksella toiselle. Kohtaaminen on mielestäni juurikin läsnäoloa, jossa ihminen on  tyhjän mielen tilassa on, läsnäollen toiselle. Silloin kuuleminen tapahtuu  ja se välittyy toiselle turvallisuuden, luottamuksen ja ymmärryksen kokemuksena.

 

Terveisin Ulla

Psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja

 

Share This