Esittelyssä Palautumisohjelmat 1-7

5.2.2023

Olen ohjelmien laatija, palautumiskouluttaja ja fysioterapeutti Ulla Ollikkala. Ohjelmat ovat syntyneet kehoterapian oman opiskelun pohjalta ja kehoterapian koulutustyön aikana. Ohjelmat ovat totetuakseen vaatineet  yli 10 vuoden (1994-2004)  oman kehon harjoittelun ja useiden vuosien ryhmien ohjaustyön. Silloin, kun luodaan uutta, sen uuden pohja on hyvä olla vahva. 

 

Ohjelmat olen ohjannut  ja kehittänyt ryhmätyöskentelyssä keho- ja rentoutusterapian kouluttajana. (Reichiläinen kehoterapia) Ohjelmat ovat syntyneet sen näkemyksen pohjalta, että vapaa ja luova  liike on kaikille  keholle ominaista liikettä. Ohjelmat ovat päinvastaista toimintaa tarkasti säädellylle ohjaustavalle. Palautumisohjemat  ovat oma tuotteeni. 

Matkan varrella olen oivaltanut, näiden alkujaan aivan bioenergeettisten liikkeiden,  sisältävän aivan valtavan hyviä elementtiä kehotyösekentelyyn ja palautumisen syvempään oivaltamiseen. Näistä kerrotaan tarkemmin sitten koulutuksessa.

Nykyisin kokonaisten ohjelmien ohjaustyö on omalla kohdallani siirtynyt Palautumisohjaajille. Uusia ohjelmia syntyy hyvin hiljakseen, koska luovaa työskentelyä ei voi hoputtaa. ❤️PYSÄHTYMINEN 1

 

Pysähtymisen ohjelmassa opetellaan kuuntelemaan omasta kehosta syntyviä tuntemuksia rauhoittumista tukevien liikeharjoitusten kautta. Hengityksen merkitys avautuu ohjelmaa tekevälle luonnollisesti, sekä ohjauksen kautta. Pysähtymisen taitoa ja kehon liikettä voidaan halutessa tukea mielikuvien avulla. Ohjelmissa musiikkia hyödynnetään tarpeen mukaan.

 

➡️Pysähtymisen ohjelma on syntynyt vuonna 2003. Tarve kehollisen pysähtymisen harjoitukselle syntyi kehoterapeuttikoulutuksessa koulutusryhmäni sisäisenä tarpeena. Pysähtyminen  ja mielen rauhoittaminen liikkeen avulla on osalle ihmisistä luontaisempaa, kuin paikallaan oleva harjoittelu. Mieli tyyntyy liikkeellä. Musiikin tarkoitus on tukea liikkeen toteutumista ja luonnollisen liikkeen syntymistä. 

Pysähtyminen aktivoi tunteiden nousua esille. Tunteina ilo, suru ja helpotus nousevat usein esille. Joillakin harjoittelu aktivoi ärtymystä kehon hidastumisen vuoksi.

 

IRTIPÄÄSTÄMINEN 2

 

Kehossa on monia eri rytmejä ja rytmien kokemuksia. Irtipäästämisen harjoituksilla kehoa vapautetaan siihen kertyneistä liikettä rajoittavista jännityksistä. Kehon vapautuessa mieli rentoutuu ja rentoutuessa keho vapautuu. Musiikin rytmi vahvistaa liikkeen kokemusta tarpeen mukaan. Usein irtipäästävä liike avaa mahdollisuutta yhä luonnollisempaan hengitysrytmiin.

 

➡️ Irtipäästäminen syntyi vuonna 2004. Kehon rauhallinen liike ei toteudu kaikille jännityksen purkamiseksi. Irtipäästäminen aktiivisena ja voimakkaana liikemallina auttaa myös tunnetilojen purkamisessa, jotka ilmenevät kehon jännitystiloja tai kiputiloina. Irtipäästäminen on voimakas harjoitusohjelma, joka aktivoi vahvoja tunteita, kuten kiukku, ärtymys ja viha nousemaan titoisuuteen. Liikkeen tuoma kehon avautuminen mahdollistaa irtipäästäminen kehoon kertyneistä jännityksitä ja jännitysrakennelmien taustalla olevista pitkittyneistäkin tunnetiloista

 

LAAJENTUMINEN 3

 

Harjoittelu sisältää kehon keskilinjan hahmottamisen ja keskilinjan ylittämisen harjoituksia, joiden avulla tavoitetaan kehon molemman puolista tasapainoa. Ohjelmassa keskitytään tukemaan oikean ja vasemman puoliskon yhteistyötä. Liikkeet, jotka rentouttavat mieltä ja kehoa, auttavat ottamaan vastaan uutta tietoa ilman kielteistä tunnekuormaa.

 

➡️ Laajentuminen on syntynyt vuonna 2005-2006. Laajentumisen tarve on valmiina jännittyneessä kehossa. Kehon järjestäytyneessä uudelleen liikkeelle löytyy vapautta ja laajuutta, jota kahdeksikon tekeminen  mahdollistaa. Laajentuminen aktivoi kehotuntoisuutta ja kehotietoisuutta kehon molemman puolen työskentelyn vuoksi. Laajentumisen tunteen kokemus voi olla helpottuneisuus.

 

HENGITYS 4

 

Hengitysohjelma on ohjauksena vasta tällä kohdalla tietyistä syistä. Hengityksen avautuminen on mahdollista, kun kehoa on avattu jännityksistä aiemmilla ohjelmilla. Hengitys liitetään selkeämmin liikkeisiin, mutta se ei ole välttämätöntä.Keho hengittää joka tapauksessa. Hengitystä ei pakoteta.

 

➡️ Hengitysohjelma on syntynyt vuoden 2005  jälkeen. Hengitysohjelma perustuu reichilaisen terapian hengityksen käsityksiin ja lisäkoulutuksessa alkuun kuuluu perushengityksen tarkastelu ja avaaminen. Hengitysohjelma avaa tietä vapaalle ja luonnolliselle hengitykselle. Hengityksen kanssa työskentely on voimakasta vaikuttamista kehoon ja tunteisiin. JOUSTAVUUS 5

 

Joustavuus on kehon ja mielen joustavuutta. Joustavuus perustuu kehon lihaksistoon ja sidekudosrakenteisiin kohdistuvan liikkeen  myötä syntyvään kehon joustavuuteen ja siten liikkeen avautumiseen. Tässä ohjelmassa kehon joustavuuden tutkimiseen käytetään eri alkuasentoja. Vapaa keho luo mahdollisuuden vapaalle  mielelle. 

 

➡️ Palautumisohjelma Joustavuus on ohjelmieni myöhäisempää tuotantoa, lähempänä vuotta 2010. Mahdollisuus  mielen joustavuuteen löytyy kehon kautta. Harjoituksen lopussa mieli liitetään  joustavan ja vapaan kehon liikkeeseen tunnemielikuvalla. Tämä loppukohta on taas yksi leppareistani:)❤️MIETTIMÄTTÖMYYS 6

 

Miettimättömyys vaatii pohjalleen herkkää kehotuntoisuutta ja kehotietoisuutta. Kehon hahmottaminen ja kehon eri puolet ovat tulleet tutuksi aiemmista ohjelmista. Tämä on näiden bioenergeettisten liikkeiden toteuttamisen ja tunnistamisen huippua.

 

➡️ Miettimättömyys on korona-ajan  tuotantoa eli vuosien  2019-2020 aikaan valmistunut ohjelma. Miettimättömyys on tila, jota tavoitellaan arjessa. Se on tyhjän mielen tila. 

Kehon hienovaraisen liikkeen avulla on mahdollista saavuttaa miettimättömyyden kokemus. Keskittyessä kehon tilan tasapainottamiseen on mielellä mahdollisuus avautua ja kirkastua. 
KEHOTUNTOISUUS 7

 

Rakenteilla 2021-2024.

 

 

 

Terveisin Ulla

Share This