Elämäntapamuutos

27.6.2022

Ulkonäön muutos

Lähes päivittäin voi lukea ohjeistuksia elämäntapojen muutokseen. Joillakin elämäntapamuutos  liittyy  painoon, siten ruokavalioon ja syömiseen. Elämän odotetaan jotenkin muuttuvan, kun paino muuttuu eli ulkonäkö parantuu. Näin kuulut niin kutsuttuun itsestäään huolehtivien normistoon. Pelkkä paino ei enää ole se, joka elämäntavalla muutetaan, vaan lihasten tulee olla  hyvin treenatut ja vahvat. Olet ehkä havahtunut näihin ihmisten somen muutoskuviin ja kokenut jotain tunnetta sisälläsi? Ehkä jotain tällaista, miksi minä en pysty, onnistu, miksi en riitä tällaisena, joudun kokemaan huonommuutta, epävarmuutta, jopa  surua.

Muutos ihmissuhteissa

Toisilla elämäntapamuutos voi taas tarkoittaa irrottautumista vanhasta kuormittavasta ihmissuhteesta. Irrottautumisella en väistämättä tarkoita eroa ja uutta parempaa suhdetta. Tarkoitan sillä oman arvon löytämistä ja omien rajojen nostamista näkyväksi kaikissa vuorovaikutussuhteissa. Joissakin tapauksissa omien arvojen ja rajojen löytäminen johtaa joidenkin ihmisten seuran loppumiseen, joidenkin kanssa parantumiseen. Näissä tilanteissa olet saattanut tuntea epäonnistumisen tunteen, surua, pelkoa yksinäisestä tulevaisuudesta, tai vain huonommuutta. Elämäntapamuutos käynnistyy siihen tarpeeseen, että ymmärtäisi itseään, siten voi ymmärtää toista. Muuta tietä ei ole.

Muutos suorittamisessa

Osalla elämäntapamuutoksen tarve näyttäytyy monilla osa-alueilla. Suorittamisen ja pinnistelyn mallin ajaessa yhä stressaantunempaan ja kuormittuneempaan elämään, jonka seurauksena niin ihmissuhteet, työ, perhe, ystävät, harrastukset, seksi ja uni ovat ongelmakenttää. Hakiessa muutosta syytä etsii helposti itsensä ulkopuolelta. Syyllistävä sormi saattaa osoittaa johonkin edellämainituista asioista. Tunne,  jota saatat kokea on vain epämääräinen ahdistunut olo tai jopa viha.

Mitä sitten tarkoittaa elämänmuutoksessa tukeminen?

Ensin ihmisen, joka hakee tukea on ymmärrettävä se malli jolla itse toimii. Terapeutin, ohjaajan ja valmentajan, heidän kaikkien, on tiedostettava tämä sama asia ehkä ohjattavaakin syvemminkin. On nähtävä ne merkit, jotka kertovat miten kaukaa malli rakentuu. Kuinka hermoston toiminta  on tässä kaikessa mukana ja mikä on toiminnan kautta seuraava kehon ja mielen reaktio. Muuten ohjaus ja valmennus jää pinnalliseksi, ja toivottu elämänmuutos jää toteutumatta. Elämänmuutos tarkoittaa kirjaimellisesti vanhan elämän ymmärtämistä ennen uuden vaiheen alkamista. 

Ihmisen on ensin ymmärrettävä esimerkiksi se, miksi ravinto on tullut itselle ongelmaksi, on ymmärrettävä miksi suorittaminen ja pinnistely on itselle tarpeellinen tapa tehdä asioita, on ymmärrettävä miksi keho reagoi tietyin tavoin. On oivallettava, miten itse on varhaisessa vaiheessa  ihmissuhteitaan  vasten rakentunut. Onko kohtaaminen ollut sellaista, että uskaltaa kohdata myöhemminkin. 

Kohti terveyttä, palautumista ja iloa

Olen työni puitteissa mukana ihmisten muutosprosessissa lähes päivittäin. Ilokseni näen paljon muutoksia, jotka johtavat terveempään elämäntapaan, terveeseen itsetuntoon, omien rajojen tiedostamiseen, tietoisuuteen kehosta,  masennuksen hylkäämiseen ja ilon ottamiseen osaksi omaa elämää. Ennen kaikkea asioiden tiedostaminen tapahtuu. 

Kutsun sitä nimellä kestävä hyvinvointi ja kokonaisvaltainen palautuminen.

Ajatuksia vuodelta 2017. Edelleen voimassa:)

 

Terveisin Ulla

Share This