PALAUTE KOULUTUKSESTA

10.9.2022

Palautetta koulutuksesta valmistuneilta palautumisohjaajilta

”Palautumisohjaaja -koulutus antoi hyvät valmiudet tarkastella ihmisen palautumista ja kokonaiskuormitusta ja lisäsi ymmärrystä niin palautumisen kokonaisvaltaisuudesta kuin hermoston toiminnastakin. Teoriatieto taustalla oli tärkeää, mutta parasta koulutuksessa oli kokemuksellisuus ja kehon kautta työskentely sekä kokeneiden kouluttajien johdolla avoimessa ja rennossa ilmapiirissä aiheen ympärille syntyneet keskustelut, joiden avulla oppiminen ja ymmärrys asioista syvenivät.

Koulutuksesta sai hyviä työkaluja palautumisen tukemiseen erilaisiin yhteyksiin niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn.

Palautumisohjelmat, jotka koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä, ovat ihania oman kehon äärelle pysäyttäviä liike- ja rentoutusohjelmia, joiden harjoittelu niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin on tukenut myös omaa jaksamista ja palautumista. Muutenkin kaikki tehtävät koulutuksen aikana tukivat hyvin oppimista.

Koen saaneeni vahvistusta myös fysioterapeutin ammattiosaamiseeni, sillä ymmärrys kokonaiskuormituksesta ja sen vaikutuksista hermostoon sekä kehotuntoisuuden vahvistuminen ovat oleellisia kaikenlaisissa kuntoutusprosesseissa, jotka toteutuvat aina osana asiakkaan muuta elämää. Lämmin suositus koulutukselle!”

Johanna, 37v

”Monipuolinen sisältö sisältäen teoriaa, palautumisohjelmia ja käytännön harjoituksia. Koulutus antoi paljon tutkittuun tietoon pohjautuvaa tietoa, synnytti oivalluksia ja antoi erinomaiset työvälineet palautumisen hallintaan ja ohjaukseen. Opettajat olivat mahtavia persoonia. Lämmin suositus koulutukselle. Sopii mielestäni hyvin myös henkilöille, jotka ovat ainoastaan kiinnostuneet pitämään parempaa huolta omasta palautumisesta. ”🧡

Jenni 40v

”Koulutus antoi paljon enemmän kuin olin etukäteen osannut edes odottaa. Sen lisäksi, että sain valtavan määrän tietoa palautumisen teoriasta, hermoston toiminnasta ja kehon ja mielen yhteydestä, oli koulutus myös matka omaan itseen. Käytännön harjoitteiden kautta teoria muuttui kokemuksiksi ja näin syvensi ymmärrystä.

Kouluttajat olivat paitsi todella asiantuntevia ja ammattitaitoisia, myös täydellä sydämellään mukana aiheessa. He saivat omalla toiminnallaan luotua ryhmään luottamuksellisen ilmapiirin, jossa osallistujien kokemusten ja näkemyksten jakaminen syvensi ymmärrystä entisestään.
Itselleni koulutus oli silmiä avaava kokemus, joka sai ymmärtämään yhä paremmin omaa itseään, ja antoi myös konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja jaksamiseen.”
Laura 43 v.

”Koulutus antoi itselleni paljon sekä ammatillisesti, että henkilökohtaisesti. Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti ja olen käynyt psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot. Palautumisohjaaja koulutus syvensi aiemmin erikoistumisessa oppimiani asioita ja auttoi linkittämään niitä käytäntöön. Koulutus antoi paljon uusia työkaluja asiakastyöhön terveydenhuollon ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Koulutus sisälsi runsaasti käytännönharjoitteita, joita pystyin heti tuomaan osaksi yksilöllistä ja ryhmämuotoista fysioterapiaa. Koulutuksesta sain teoriaa ja tutkimustietoa käytännön taakse. Itselle erityisen tärkeää oli asioiden omaksuminen kokemuksellisen oppimisen kautta, jolle koulutuksessa oli annettu tilaa. Tämä oli ehdottomasti yksi parhaista koulutuksista, joissa olen käynyt. ”

Kiitos Ulla ja Nina, teette koulutusta vahvalla osaamisella ja sydämellä.

Share This